Vážení přátelé, příznivci našeho dobrovolnického centra a dobrovolníci,

náš zapsaný spolek JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum bere ochranu osobních údajů jak dobrovolníků, tak našich klientů velmi vážně a dodržuje všechny příslušné zákony na ochranu údajů. Zajišťujeme, aby naše služba byla v souladu s obecnými nařízeními o ochraně údajů.

Dobrovolník – případně jeho zákonný zástupce uděluje souhlas vysílající organizaci, aby dle nařízení EU 2016/679 (dále GDPR), o ochraně osobních údajů; dále ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala jeho osobní údaje (viz Dohoda o zpracování osobních údajů mezi vysílající organizací a dobrovolníkem; příp. zákonným zástupcem).

Nařízení GDPR představuje právně závaznou normu, která vstoupila v platnost v květnu 2016 a musí být plně zavedena od 25. května 2018 v celém svém rozsahu ve všech státech EU.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a budeme je na základě Vašeho souhlasu zpracovávat v souladu s platnou legislativou a pouze po dobu, kdy bude probíhat smluvní plnění.

Svůj souhlas nám poskytujete dobrovolně; můžete ho kdykoliv odvolat prostřednictvím emailu či žádosti zaslané na adresu naší organizace. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování.

Pomůcka – co všechno může být osobní údaj: jméno, příjmení, trvalé bydliště, doručovací adresa, datum narození, místo narození, věk, rodné číslo, osobní stav, zdravotní stav, zdravotní znevýhodnění, fotografický záznam, video záznam, audio záznam, e-mailová adresa, soukromé i pracovní telefonní číslo, IP adresa, identifikační číslo, daňové číslo, číslo OP, číslo řidičského průkazu, číslo pasu, číslo bankovního účtu, vzdělání, příjem ze zaměstnání, příjem z důchodu, výkonnost, zdravotní pojišťovna, počet dětí, mateřská, nemocenská, benefity, plán a výkaz práce, národnost, rasový a etnický původ, politické názory, náboženské a filozofické vyznání, členství v odborech, sexuální orientace, trestní delikty, pravomocná odsouzení, DNA, krevní skupina, Rh faktor krve, otisk prstu, snímek oční duhovky, snímek sítnice, podpis, hlas, jméno, příjmení a pohlaví člena rodiny, adresa člena rodiny a vlastně úplně všechno týkající se člena rodiny…. tučně jsou vyznačeny OÚ zvláštní kategorie, při jejichž zpracování je nutné dbát zvýšené pozornosti, k jejich zpracování se vztahují další povinnosti – tyto informace naše dobrovolnické centrum nezpracovává kromě výpisu z rejstříku trestů u dobrovolníků, kteří pracují se znevýhodněnými klienty z důvodu věku či nemoci a fotografie, která je umístěna na jeho identifikační vizitce. Tu používá přímo při výkonu dobrovolnické práce v přijímající organizaci a slouží k identifikaci dobrovolníka (že patří k našemu dobrovolnickému centru).

 

 

Kategorie: O nás