Zapsaný spolek JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum byl založen v roce 2005 s cílem realizovat aktivity vedoucí k vytváření pozitivních a funkčních mezilidských vztahů, a to jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti.

Podporuje a propaguje myšlenku dobrovolnictví jak mezi občany, kteří se mohou angažovat jako dobrovolníci v organizacích využívajících dobrovolné činnosti, tak mezi nevládními neziskovými a rozpočtovými organizacemi i mezi zástupci státní správy a samosprávy, kde dobrovolnictví prezentujeme a propagujeme.

V souladu s výše uvedenými cíli sdružení realizuje, koordinuje a podporuje aktivity, projekty a programy zejména v oblasti sociální, sociálně-zdravotní, kulturní, sportovní, ekologické, vzdělávací a výchovné a také v oblasti práce s dětmi a mládeží.

Činnost „JIKA – Olomouckého dobrovolnického centra, z.s.“ je rozdělena do dvou samostatných středisek:

  1. Dobrovolnické centrum
  2. Koordinační, metodické a vzdělávací centrum

Naše centrum dlouhodobě úzce spolupracuje s Hestií – Centrem pro dobrovolnictví, z.ú. v Praze, s její myšlenkou souzníme; dále pak jsme členem Dobrovolnické sekce při Unii neziskových organizací. Účastníme se také Komunitního plánování v rámci sociálních služeb Statutárního města Olomouce, kde jsme členy dvou pracovních skupin.

JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z. s., se již několik let orientuje zejména na sociální a zdravotní oblast. Naši dobrovolníci docházejí do nemocnic, do domovů a klubů pro seniory, do zařízení pro děti, kde organizují např. jednorázové akce, volnočasové aktivity, dále klubovou činnost, besedy, posezení při povídání si, písničkách nebo čtení a vlastně nabízí pomoc všude tam, kde je potřeba. Vedle těchto jednorázových akcí pracují dobrovolníci při dlouhodobých projektech, kdy opakovaně docházejí za klienty do různých přijímacích organizací, které si na základě vlastního zájmu sami vyberou.

Dobrovolnické centrum je držitelem Akreditace MV ČR pro „Dobrovolnictví v nemocnicích“ a „Dobrovolnictví na Olomoucku“. V rámci své činnosti pořádá školení a supervize dobrovolníků, kde jsou dobrovolníci pojištěni při výkonu své práce.

V roce 2017 JIKA ODC začala v rámci firemního dobrovolnictví spolupracovat s pobočkou v Olomouci firmy PROVIDENT FINANCIAL s.r.o.

/zdroj: Výroční zpráva JIKA 2019/