Nominujte dobrovolníky na ocenění Křesadlem!

Vážení přátelé,

jak je už v Olomouci každoroční tradicí, i letos tu máme opět možnost nominovat naše dobrovolníky na ocenění Křesadlem. Na výběru dobrovolníků, kteří budou odměněni Křesadlem, se můžete podílet i vy – organizace i jednotlivci. Dne 31. října 2018 bude ukončena možnost nominovat své kandidáty, v průběhu prosince pak proběhne slavnostní předání cen osmi dobrovolníkům, kteří nejvíce zaujmou odbornou porotu.

Za JIKU – Olomoucké dobrovolnické centrum Vás prosíme o to, pokud chcete nominovat některého našeho dobrovolníka, který chodí do Vaši přijímající organizace, abyste nám Vaši nominaci vč. zdůvodnění zaslali nejpozději do 25.10.2018.

Popis dobrovolnické činnosti dobrovolníka:

  • Text je to hlavní, na základě čeho bude výběrová komise vybírat oceněné dobrovolníky!
  • Uveďte stručně vše podstatné, zajímavosti, výjimečnost dobrovolníka, konkrétní údaje (jak často dobrovolník působí, kolik hodin odpracoval atd.), specifika organizace či cílové skupiny, tématu, kterému se dobrovolník věnuje ap.
  • Při popisování dobrovolnické činnosti dobrovolníka můžete v psaní pokračovat i na další stranu.

Popis můžete doplnit vhodnou přílohou – fotografií z akce, kopií novinového článku či přiložit jiný materiál. Nominace i přílohy budou členům hodnotící komise zasílány poštou i e-mailem, proto dejte pozor na velikost zasílaného materiálu!

Pokud chcete zaslat nominaci přímo, tak se držte následujících pokynů:

Nominace zasílejte do 31. 10. 2018 a to:

  • v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@kresadlo-ok.cz

současně také i

  • v tištěné podobě s podpisem nominujícího/zástupce nominující organizace na adresu: Maltézská pomoc, o. p. s., Wurmova 7, 779 00 Olomouc. Obálku označte zřetelně „Křesadlo 2018“.

POZOR – Nominace zaslané pouze elektronicky a nominace bez podpisu nominujícího nebudou dále hodnoceny!

Bližší informace ke kampani Křesadlo, její historii, podmínky nominace a nominační lístky najdete také na stránkách www.kresadlo-ok.cz .

Organizací ceny Křesadlo 2018 v Olomouckém kraji byla pověřena Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a společností Hestia – Centra pro dobrovolnictví, z. ú.

Nenechávejte si tuto informaci pro sebe, šiřte ji prosím ve svém okolí.

Kategorie: Nezařazené