15. výročí založení, 15 let práce. Makačka, ale prima věc!

Rok 2020 je pro náš zapsaný spolek JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum rokem přelomovým.

 3. května jsme oslavili 15. výročí založení našeho dobrovolnického centra a je to tak trošku doba, kdy je třeba se ohlédnout zpátky, bilancovat.

Jsme moc rádi, že jsme svojí prací oslovili širokou veřejnost a pomohli mnoha lidem.
Za 15 let nám prošlo centrem spousty dobrovolníků a zájemců o dobrovolnickou práci. A za svoji práci byli mnozí oceněni nejen cenou Křesadlo (jehož předávání jsme v Olomouci iniciovali), ale i cenami dalšími, kterých si všichni velmi vážíme.
Vnímáme naše oceněni jako poděkování všem dobrovolníkům, nejen těm vyznamenaným – vždyť všichni mají za svou práci mnohdy jen pouhé slovo „děkuji“, někteří ani to ne.

 Jsme moc rádi, že nás přátelsky vítáte ve spoustě přijímajících organizacích a různých zařízeních – váš počet se každým rokem rozrůstá, stejně tak jako počet organizací, které se zapojily do firemního dobrovolnictví a pod naší hlavičkou tak pomáhají na potřebných místech.

Významnou pomocí pro to, aby se činnost dařila, je také pomoc sponzorů a donátorů – Město Olomouc, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Olomoucký kraj, NF Větrník, soukromí dárci – za ty roky pomoci vám moc děkujeme.

Pomohli jste dobré věci a my jsme vám vděční.

Vedle dobrovolnické činnosti jsme také vyzkoušeli vedení projektu ESF, ve kterém jsme proškolili a pomohli v rekvalifikacích 80 lidem, kteří hledali práci a díky projektu ji i někteří nalezli.

Pohybujeme se zejména v sociální a zdravotní oblasti, kde je zřetelně vidět, jak je pomoc potřebná.
Jsme rádi, že se už v Olomouci a okolí dobrovolnictvím zabývá mnoho organizací, je znát i jeho rozvoj a také se mění náhled na dobrovolnictví. V tom vidíme hlavní nosnou myšlenku naší práce, kterou jsme si na počátku dali za cíl.

Všem moc děkujeme a jsme rádi, že jste s námi.